Underhåll / Mmaintenance

Status: Fixed - on 5/19/23 Scheduled
Description:

2023-05-19 kommer vi att göra ett underhåll på vår lagringen för webb. Underhållet kommer på mellan 22:00 - 03:00 och under tiden kommer web tjäsnter inte vara nåbar. Detta gäller bara kunder i den nyare plattformen.

2023-05-19 will we perform a maintenance on the storage for our web service. The maintenance will start at 22:00 and end 03:00 and during this time the web services will be down. This is only for customers in the newer plattform.

Update on 5/19/23
Status changed from Scheduled Identified

New information:

Vi har påbörjat underhållet.

We have started the maintenace.

Update on 5/20/23
Status changed from Identified Fixed

New information:

Underhållet är klart och tjänster fungerar som vanligt igen.

We have finished the maintenance and services should work as normal now.

Contact

Phone: 0612-70 93 00
Email: support@levonline.com
Webb: https://www.levonline.com

Loopia AB

Kopparbergsvägen 8
722 13 Västerås, Sweden
Org. number: 556633-9304

logo
Copyright © 2023 Loopia AB