Problem med Windows web sidor efter underhållet

Status: Fixed - on 7/14/22
Description:

Efter gårdagens underhåll på storagen så upplever vissa kunder problem med sina Windows websidor. Våra tekniker felsöker problemet.

After last night storage maintenance some customers with sites on Windows-platform is experiences issues. Our technicians are troubleshooting the issue.

Update on 7/14/22
Status changed from Investigating Investigating

New information:

Tekniker fortsätter att felsöka problemet

Our technicians is working on the issue

Update 3 weeks ago
Status changed from Investigating Investigating

New information:

Felsökningen har lett till att vi kunnat avgränsa problemorsaken till fåtal anledningar. Våra tekniker arbetar fortsatt med detta och vi hoppas på att ha en lösning på plats inom kort.

English: The troubleshooting has led to us being able to narrow down the cause of the problem to a few reasons. Our technicians are still working on this and we hope to have a solution in place shortly.

Update 1 week, 6 days ago
Status changed from Investigating Watching

New information:

Under gårdagen genomfördes ytterligare ett underhåll som resulterade i att grundproblemet kunde åtgärdas. Webbplatser ska därför nu fungera korrekt igen. Vänligen kontakta supporten om ni mot förmodan stöter på ytterligare bekymmer. Våra tekniker kommer att fortsätta att övervaka för att säkerställa att allt är i sin ordning.

Eng: Yesterday we performed further maintenance on the affected services which resulted in the main problem being rectified. Websites should therefore be loading correctly again. Please contact support if you encounter any further issues. Our technicians will continue to monitor to ensure the services remain in order.

Update 1 week, 5 days ago
Status changed from Watching Fixed

New information:

Efter en tids övervakande bedömer vi att felet åtgärdats. Vänligen kontakta supporten om du mot förmodan stöter på några ytterligare bekymmer.

Eng: After some monitoring of the situation and not seeing any new issues we judge the issue resolved. Please contact support if you were to experience any further issues.

Contact

Phone: 0612-70 93 00
Email: support@levonline.com
Webb: https://www.levonline.com

Loopia AB

Kopparbergsvägen 8
722 13 Västerås, Sweden
Org. number: 556633-9304

logo
Copyright © 2022 Loopia AB