Problem med Exchange i äldre platform

Status: Fixed - 2 weeks, 2 days ago
Description:

Vi har mottagit rapporter från vissa kunder som upplever problem med vår Exchange tjänst i den äldre plattformen och orsaken till detta undersöks för närvarande.

Edit: We have received reports regarding some customers that are experiencing issues with our Exchange service in the legacy platform which we're currently investigating.

Update 2 weeks, 1 day ago
Status changed from Investigating Investigating

New information:

Vi har gjort vissa framsteg sedan gårdagen och under natten mot idag men vissa kunder är fortfarande påverkade av problemet tyvärr. Felsökningen fortsätter och vi uppdaterar denna status löpande i samband med att ytterligare framsteg med att lösa problemet har gjorts.

English: We have made some progress since yesterday and during the night towards today but some customers are still affected by the problem unfortunately. Troubleshooting continues and further status updates will be made when further progress in resolving the issue has been made.

Update 2 weeks ago
Status changed from Investigating Watching

New information:

Problemet är nu åtgärdat och full funktionalitet är återställd. Vi kommer att övervaka så inga följdproblem uppstår under en tid innan vi stänger denna status.

English: The problem has now been fixed and full functionality has been restored. We will monitor so that no consequential problems occur for a while before we close this status.

Update 4 days, 8 hours ago
Status changed from Watching Fixed

New information:

Vi har övervakat problemet över en tid och inte sett några följdproblem, därmed stänger vi nu denna status.

English: We have been monitoring this and the issue has been resolved. Therefore, this status is getting closed.

Contact

Phone: 0612-70 93 00
Email: support@levonline.com
Webb: https://www.levonline.com

Loopia AB

Kopparbergsvägen 8
722 13 Västerås, Sweden
Org. number: 556633-9304

logo
Copyright © 2021 Loopia AB