Problem med exchange-plattform

Status: Watching - on 1/21/21
Description:

Vi får in rapporter från kunder som ligger i vår Legacy exchange-plattform gällande problem med e-posttjänsten. Våra tekniker felsöker detta för fullt och vi kommer att uppdatera denna status så snart vi vet mer.

We have received reports from customers who are in our Legacy exchange-platform regarding problems with the e-mail service. Our technicians are troubleshooting this and we will update this status as soon as we know more.

Update on 1/21/21
Status changed from Investigating Identified

New information:

Problemet är nu identifierat och vi jobbar för fullt på att åtgärda detta.

The issue is now identified and we're working on resolving it.

Update on 1/21/21
Status changed from Identified Watching

New information:

Problemet är nu löst och vi övervakar nu så inga ytterligare problem uppstår.

The issue is now resolved and we are now monitoring so no further issues arise.

Contact

Phone: 0612-70 93 00
Email: support@levonline.com
Webb: https://www.levonline.com

Loopia AB

Kopparbergsvägen 8
722 13 Västerås, Sweden
Org. number: 556633-9304

logo
Copyright © 2021 Loopia AB