Nätverksproblem

Status: Identified - 4 weeks ago
Description:

Vi upplever för närvarande ett nätverksproblem som påverkar Exchange-tjänsten i vår äldre plattform, vi har lokaliserat orsaken till problemet och arbetar med en lösning och vår förhoppning är att problemet skall vara löst inom kort.

English: We are currently experiencing a network issue affecting the Exchange service in our older platform, we have located the cause of the problem and are working on a solution and our hope is that the issue will be resolved shortly.

Update 4 weeks ago
Status changed from Investigating Watching

New information:

Problemet är nu löst och Exchange tjänsten skall därmed fungera korrekt igen.

English: The problem has now been resolved and the Exchange service is shall now be fully working again.

Update 6 days, 11 hours ago
Status changed from Watching Identified

New information:

Problemet har dessvärre återuppstått och vi arbetar med att åtgärda det det i talande stund.

The issue has unfortunately reoccurred and we're working on fixing it now.

Contact

Phone: 0612-70 93 00
Email: support@levonline.com
Webb: https://www.levonline.com

Loopia AB

Kopparbergsvägen 8
722 13 Västerås, Sweden
Org. number: 556633-9304

logo
Copyright © 2020 Loopia AB