Leveransproblem i äldre Exchange plattform

Status: Fixed - 3 weeks, 5 days ago
Description:

För närvarande upplever vi ett problem i vår äldre Exchange-plattform som sporadiskt påverkar leveransen av vissa meddelanden som skickas därifrån. Vi är medvetna om att problemet dessvärre pågått under en viss tid och vi felsöker detta problem med högsta prioritet och hoppas på att hitta en fungerande lösning inom kort.

English: We are currently experiencing an issue in our older Exchange platform that sporadically affects the delivery of messages sent from there. We are aware that the problem unfortunately has been ongoing for some time and we are troubleshooting this problem with highest priority and we hope to find a working solution shortly.

Update 3 weeks, 4 days ago
Status changed from Investigating Identified

New information:

Vi har lokaliserat ett underliggande problem som vi arbetar med att lösa i nuläget men dessvärre är det inte helt klart hur lång tid detta arbete kommer ta men vi kommer uppdatera här med mer information så fort den finns tillgänglig.

English: We have located an underlying problem that we are working on solving at the moment but unfortunately it is not entirely clear how long this work will take but we will update here with more information as soon as it is available.

Update 3 weeks, 4 days ago
Status changed from Identified Watching

New information:

Det underliggande problemet är nu åtgärdat och enligt våra tester så ska samtliga e-postleveranser fungera korrekt igen nu.

English: The underlying problem has now been resolved and according to our tests, all e-mail deliveries should now work correctly again.

Update 3 days, 15 hours ago
Status changed from Watching Fixed

New information:

Allt är fungerande och vi har monitorerat detta men inte sett några återkommande problem.

Contact

Phone: 0612-70 93 00
Email: support@levonline.com
Webb: https://www.levonline.com

Loopia AB

Kopparbergsvägen 8
722 13 Västerås, Sweden
Org. number: 556633-9304

logo
Copyright © 2020 Loopia AB