Login issues (OLD platform)

Status: Fixed - on 2/10/20
Description:

Vi har mottagit rapporter om att vissa kunder upplever problem att logga in mot sina konton (e-post, ftp och ssh) i vår äldre plattform, problemet undersöks för närvarande.

English: We have received reports regarding some customers that experience login issues to their accounts (email, ftp and ssh) in our older platform, we're troubleshooting the issue at the moment.

Update on 2/10/20
Status changed from Investigating Fixed

New information:

Vi har lokaliserat problemet och en lösning är på plats. Samtliga inloggningar skall nu fungera korrekt igen. Vänligen kontakta vår support om ni upplever några ytterligare problem.

English: We have located the issue and a solution is in place. All logins should now work correctly again. Please contact our support if you experience any further issues.

Update on 2/11/20
Status changed from Fixed Investigating

New information:

Tyvärr så ser vi nya rapporter kring detta problem och vi undersöker detta vidare i vår ände.

English: Unfortunately we see new reports regarding this and we are investigating this in our end.

Update on 2/11/20
Status changed from Fixed Investigating

New information:

Tyvärr så ser vi nya rapporter kring detta problem och vi undersöker detta vidare i vår ände.

English: Unfortunately we see new reports regarding this and we are investigating this in our end.

Update on 2/11/20
Status changed from Investigating Fixed

New information:

Problemet är nu åtgärdat och inloggningar skall fungera korrekt igen. Inkommande e-post skickat under störningen kommer levereras så småning om när nya leveransförsök sker.

English: The issue has now been resolved and logins shall work correctly again. Inbound emails sent during the downtime will be delivered eventually as new delivery attempts are tried.

Contact

Phone: +46 8 320 360
Email: support@levonline.com
Webb: https://www.levonline.com

Loopia AB

Kopparbergsvägen 8
722 13 Västerås, Sweden
Org. number: 556633-9304

logo
Copyright © 2020 Loopia AB